หน้าแรก Sitemap
นอกเหนือจากงานก่อสร้างด้านฐานรากและโครงสร้างใต้ดิน บริษัทฯยังมีบริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบ วงจรอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯได้ทำการก่อสร้างในลักษณะเช่นนี้แล้วหลายโครงการ เช่น ทางลอดกลับรถ ตลาด อาหารทะเล และสนามกีฬาในร่ม งานก่อสร้างในโครงการเหล่านี้ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างฐานรากเสาเข็ม กำแพงกันดิน ถนนรอบโครงการ โครงสร้างอาคารและงานระบบ รวมอยู่ด้วยกัน ด้วยความประสบการณ์ที่ทาง บริษัทฯสั่งสมมา การให้บริการแบบ " One stop shop " จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา