CSR Activities
CSR Activities
News
Years
09 August 2014 วันนี้ - 9 สิงหาคม 2557 เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 35 ปัญจติงสโม (วิเศษพล) เปิดสอนวันจันทร์ - วันศุกร์

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค รุ่นที่ 35 ปัญจติงสโม (วิเศษพล) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สมัครวันนี้ จนถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พิธีปฐมนิเทศน์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
ซ.ปุณณวิถี 20 ถ.สุขุมวิท 101

09 August 2014 วันนี้ - 9 สิงหาคม 2557 เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 35 ปัญจติงสโม (วิเศษพล) เปิดสอนวันเสาร์ - อาทิตย์

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค รุ่นที่ 35 ปัญจติงสโม (วิเศษพล) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สมัครวันนี้ จนถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พิธีปฐมนิเทศน์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
ซ.ปุณณวิถี 20 ถ.สุขุมวิท 101