บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ “คุณมอบให้ เราส่งต่อ”

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “คุณมอบให้ เราส่งต่อ” โดยการรับบริจาคของใช้ต่าง ๆ อาทิเช่น เสื้อ, กางเกง, รองเท้า, ตุ๊กตา, และของใช้ต่าง ๆ ที่ยังคงสภาพดี จากผู้บริหารและพนักงานบริษัท รวมถึงผู้ที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิ นำมาส่งต่อให้กับบุคคลทั่วไปที่อยู่ละแวกใกล้เคียงบริษัท โดยมีผู้ที่สนใจมารับสิ่งของเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564