บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์และการศึกษาค้นคว้าทั่วไปให้กับนักเรียน