บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ปี 2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน มีความสุข สนุกสนานในการทำกิจกรรม และสร้างขวัญกำลังใจต่อเด็กและเยาวชนในการปฏิบัติตนเป็นคนดี