นายศิวะ แสงมณี

ประธานกรรมการ

ในปี 2564 ประเทศไทยยังมีปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงมากกว่าปี 2563 อันเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นกว่าปีก่อน จึงมีผลต่อเนื่องในงานกลุ่มธุรกิจก่อสร้างลดลงทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาลที่เลื่อนการประมูลงานหลายโครงการ ทำให้งานที่ออกมามีจำนวนลดลง จึงทำให้เกิดการแข่งขันค้านราคา รวมทั้งบริษัทมีปัญหาด้านแรงงานลดจำนวนลงมากกว่าร้อยละ 30 อันเนื่องจากแรงงานหนีกลับบ้านและกลับประเทศ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทขาคทุนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 น่าจะเป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าปี 2564 เพราะการระบาดของโควิด-19 มีการควบคุมดีขึ้น และงานภาครัฐมีการประกาศผลประมูลงานออกมาแล้ว เช่น รถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ก็น่าจะส่งผลให้ตลาดการก่อสร้างดีขึ้น

ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทก็จะมุ่งมั่นดำเนินการให้ในปีต่อๆไปให้มีผลการดำเนินงานที่ไม่ขาดทุนให้ได้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจแบบมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ซึ่งในฐานะประธานกรรมการต้องกราบขอบพระคุณทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้มีพระคุณ พนักงานทุกฝ่ายที่ตั้งใจทำงาน ผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน สถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าต่างๆ ที่ไว้วางใจบริษัทตลอดมา