SET: SEAFCO
3.54 THB
+0.04(1.14%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
79,600
ราคาเปิด
3.52
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.50 - 3.54
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.54 / 26,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
279,872
วันก่อนหน้า
3.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.38 - 5.35
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.52 / 25,800