SET: SEAFCO
4.68 THB
-(-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,896,800
ราคาเปิด
4.72
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.62 - 4.72
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.68 / 40,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
8,831,388
วันก่อนหน้า
4.68
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.32 - 5.35
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.66 / 55,600