ศูนย์ปฏิบัติธรรม สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา ๔๗ (บมจ.ซีฟโก้)

ก่อตั้งโดย พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ

(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่วิชาสมาธิเพื่อความสันติสุขของโลกเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๘

มงคลญาณ (ญาณคือความรู้อันมงคล)

ใบรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ

ดาวน์โหลด PDF

สมาธิดอทคอม