สถาบันพลังจิตตานุภาพ 200 รามคำแหง 24ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 181 กระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทเป็นผู้ร่วมดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 179 อาคารสามารถคอร์ปอเรชั่น ถนนแจ้งวัฒนะที่บริษัทเป็นผู้ร่วมดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 170 มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่บริษัทเป็นผู้ร่วมดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 169 ตลาดยิ่งเจริญที่บริษัทเป็นผู้ร่วมดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 168 อาคารกองบุญมา สีลมที่บริษัทเป็นผู้ร่วมดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 153 โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง ชลบุรีที่บริษัทเป็นผู้ดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานครที่บริษัทเป็นผู้ดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
สถาบันพลังจิตตานุภาพ 79 วิศวกรรมสถานฯ (วสท.) ที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุนได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหาร ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม