สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 181 กระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทเป็นผู้ร่วมดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 181 กระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทเป็นผู้ร่วมดูแลเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ-สามเณร ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม (วัดป่าสร้างใหม่) โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก