ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างฐานราก

ลำดับ โครงการ ประเภทงาน
1 GRAND RAMA 9 PLOT 1.2 (PILEING KING POST) Sub Structure Work
2 MAHANAKHON PROJECT AT CHONGNONSI Foundation and Sub-Structure works

มีนโยบายลงทุนในงานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดินรวมถึงงานโครงสร้างต่างๆ ในต่างประเทศ

ลำดับ โครงการ ประเภทงาน
1 KABARAYE RESIDENCE,YANGON Diaphragm Wall and Bored Piling Works
2 Chatrium Hotel Test Pile, Spun Pile
3 Theparerg Factory Construction (Factory)

มีนโยบายดำเนินการรับงานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดินและงานโครงสร้างต่างๆ ที่ประเทศพม่า

ลำดับ โครงการ ประเภทงาน
1 KABARAYE RESIDENCE,YANGON Diaphragm Wall and Bored Piling Works
2 Chatrium Test Pile, Spun Pile
3 TM (Theparerg) Construction (Factory)
4 Tritone 8 Miles Project Test Piling and Testing Works
5 TMW Project Bored Piling works
6 Landmark Project Test Piling work
7 TMW-2 PROJECT Basment excavation by sheet pile and CBP
8 Landmark Project Bored Pile
9 PTTEP New Office Project Bored Pile & Diaphragm wall
10 Kajima Office Project Test Pile
11 Yankin PPP Project (Diaphragm Wall Work) Diaphragm wall
12 Yankin PPP Project (Bored Pile) Bored Pile
13 Yankin PPP Project (Guide wall) Guide wall
14 Madalay (ARYU THUKHA MULTI SPECIALTY CENTRE PROJECT) Bored Pile
15 BAGO BRIDGE Project Bored Pile