SET: SEAFCO
3.54 THB
-(-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
180,810
ราคาเปิด
3.54
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.54 - 3.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.60 / 100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
644,602
วันก่อนหน้า
3.54
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.36 - 4.88
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.54 / 17,800