SET: SEAFCO
4.48 THB
-(-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
526,600
ราคาเปิด
4.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.44 - 4.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.50 / 26,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,352,328
วันก่อนหน้า
4.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.32 - 5.35
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.48 / 6,400