ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เลขทะเบียนบริษัท:

010 75470 00257

(662) 919-0090-7

(662) 919-0098, 518-3088

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

(662) 009-9000

(662) 009-9991

ผู้สอบบัญชี

นายณรงค์ หลักฐาน
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4700

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:

555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

(662) 711-5300

(662) 711-5866