รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประธานกรรมการ

ในปี 2563 เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยอันเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 จึงทำให้งานในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างลดลงทั้งภาคเอกชน และภาครัฐที่มีการเลื่อนประมูลงานหลายโครงการออกไป จึงทำให้ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจในปีที่ผ่านมาลดลงกว่าปี 2562 ในปี 2564 ก็ยังเกิดการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 ก็ยังคงทำให้ภาคเอกชนชะลอโครงการออกไป ส่วนในงานภาครัฐก็หวังว่าจะมีการประมูลงานในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปี 2564 ก็จะทำให้ตลาดการก่อสร้างดีขึ้น

ถึงแม้เศรษฐกิจภาคก่อสร้างจะดูไม่ดี แต่บริษัทมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจแบบมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ซึ่งในฐานะประธานกรรมการต้องกราบขอบคุณทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้มีพระคุณ พนักงานทุกฝ่ายที่ตั้งใจทำงาน, ผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน, สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าต่างๆ ที่ไว้วางใจบริษัทตลอดมา