ห้องใต้ดินขนาดลึก

อุโมงค์ทางลอดถนน

ปล่องใต้ดินขนาดลึก

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

อุโมงค์แบบขุดแล้วถมกลับ
(Cut and Cover)