ข้อมูลทั่วไปของเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม

รูปตัว T

รูปร่างของเสาเข็มเจาะรูปเหลี่ยมที่สามารถก่อสร้างได้

รูปสี่เหลี่ยม

รูปตัว L