วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฎิทิน
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
เวลา 13.15 - 14.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
เวลา 15.15 - 16.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)