สถาบันพลังจิตตานุภาพ 100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานครที่บริษัทเป็นผู้ดูแลได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบันพลังจิตตานุภาพ 100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานครที่บริษัทเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ-สามเณร ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม (วัดป่าสร้างใหม่) โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก